Archiwum – apteki stażowe

image_pdfimage_print

Opiniowanie aptek do prowadzenia 6-miesięcznych praktyk zawodowych w roku akademickim 2018/2019

 

Komunikat dla aptek stażowych na rok akademicki 2018/2019

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, iż:

– apteki, które znalazły się na liście WUM ogłoszonej w 2017r., uwzględniającej apteki dopuszczone do prowadzenia stażu dla studentów VI roku Wydziału Farmacji informują Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jedynie o ewentualnej zmianie opiekuna (w tym kierownika apteki, który jest jednocześnie opiekunem)

– apteki, które nie znajdują się na powyższej liście, a chciałyby prowadzić staż, składają poniższe dokumenty do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie przy ul. Floriańskiej 10 drogą pocztową lub osobiście, po uprzednim złożeniu wniosku do WUM.

Po dokonaniu zgłoszenia do WUM należy niezwłocznie dostarczyć lub przesłać drogą pocztową do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie przy ul. Floriańskiej 10 oryginał wypełnionego kwestionariusza wraz z załącznikami (do pobrania poniżej – należy otwierać w Wordzie)

Kwestionariusz

zał. nr 1 oświadczenie kierownika apteki 2018

zał. nr 1a oświadczenie opiekuna stażu 2018

zał. nr 2 wykaz farmaceutów 2018

 UWAGA: Prosimy o szczegółowe, wyczerpujące i rzetelne udzielanie informacji oraz złożenie podpisów i pieczątek w miejscach wymaganych. Rozpatrywane będą wyłącznie oryginały powyższych dokumentów.


Opiniowanie aptek do prowadzenia 6-miesięcznych praktyk zawodowych w roku akademickim 2017/2018

Po dokonaniu zgłoszenia apteki w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego WUM

należy niezwłocznie

dostarczyć lub przesłać drogą pocztową do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie przy ul. Floriańskiej 10 wypełniony kwestionariusz wraz z załącznikami

UWAGA: Prosimy o szczegółowe, wyczerpujące i rzetelne udzielanie informacji oraz złożenie podpisów i pieczątek w miejscach wymaganych. Rozpatrywane będą wyłącznie oryginały powyższych dokumentów.

Do pobrania KWESTIONARIUSZ z załącznikami (należy otwierać w Wordzie):

Kwestionariusz

zał. nr 1 oświadczenie kierownika apteki 2017

zał. nr 1a oświadczenie opiekuna stażu 2017

zał. nr 2 wykaz farmaceutów 2017


ikona_pdf Wykaz  aptek ogólnodostępnych i aptek szpitalnych (Lista nr 1), które uzyskały pozytywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego do prowadzenia stażu dla studentów VI roku Wydziału Farmacji w roku akademickim 2016/2017.

ikona_pdf Wykaz  aptek ogólnodostępnych i aptek szpitalnych (Lista nr 2), które uzyskały pozytywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego do prowadzenia stażu dla studentów VI roku Wydziału Farmacji w roku akademickim 2016/2017.

ikona_pdf Wykaz  aptek ogólnodostępnych (Lista nr 3), które uzyskały pozytywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego do prowadzenia stażu dla studentów VI roku Wydziału Farmacji w roku akademickim 2016/2017.

ikona_pdfWykaz  aptek ogólnodostępnych (Lista nr 4), które uzyskały pozytywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego do prowadzenia stażu dla studentów VI roku Wydziału Farmacji w roku akademickim 2016/2017.

ikona_pdfWykaz  aptek ogólnodostępnych (Lista nr 5), które uzyskały pozytywną opinię Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego do prowadzenia stażu dla studentów VI roku Wydziału Farmacji w roku akademickim 2016/2017.


 

Nabór aptek do prowadzenia 6-miesięcznych praktyk zawodowych w roku akademickim 2016/2017

Uprzejmie informujemy, że Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozpoczął nabór aptek do prowadzenia 6-miesięcznych praktyk zawodowych w roku akademickim 2016/2017.

Aptekę należy zgłosić w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego WUM w terminie do dnia 29 lutego 2016r.

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie ze strony Wydziału Farmaceutycznego WUM oraz link do formularza zgłoszeniowego apteki:

PRAKTYKI 6-MIESIĘCZNE 2016/2017

Dziekanat WF 09.02.2016

Apteka, która chciałaby przyjąć studenta na 6 miesięczną praktykę po obronie pracy magisterskiej w roku akademickim 2016/2017, proszona jest o zapoznanie się z załączonymi do ogłoszenia dokumentami oraz  pobranie dokumentu Zgłoszenie apteki, wypełnienie go i dostarczenie do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej WUM ( ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa) lub w formie elektronicznej dziekfoam@wum.edu.pl lub fax: 022 57 20 773.

Termin zgłoszenia aptek: 29.02.2016r.

Porozumienie pdf

link do zgłoszenia apteki

Po dokonaniu zgłoszenia w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego WUM, kierownik apteki proszony jest o wypełnienie i dostarczenie do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie przy ulicy Floriańskiej 10 lub przesłanie drogą pocztową wypełnionego kwestionariusza wraz z załącznikami.

Prosimy o szczegółowe, wyczerpujące i rzetelne udzielanie informacji oraz złożenie podpisów i pieczątek w miejscach wymaganych.

W jednej aptece możliwe jest odbywanie praktyk przez 2 studentów równocześnie

Do pobrania KWESTIONARIUSZ z załącznikami Pdf

Kwestionariusz

zał. nr 1 oświadczenie kierownika apteki 2016

zał. nr 1a oświadczenie opiekuna stażu 2016

zał. nr 2 wykaz farmaceutów 2016

 


 

ikona_pdf Wykaz aptek ogólnodostępnych i szpitalnych, które uzyskały pozytywne opinie o prawie do prowadzenia staży na lata 2015/2016 część 1.

ikona_pdf Wykaz aptek ogólnodostępnych i szpitalnych, które uzyskały pozytywne opinie o prawie do prowadzenia staży na lata 2015/2016 część 2.

ikona_pdf Wykaz aptek ogólnodostępnych i szpitalnych, które uzyskały pozytywne opinie o prawie do prowadzenia staży na lata 2015/2016 część 3.

ikona_pdf Wykaz aptek ogólnodostępnych i szpitalnych, które uzyskały pozytywne opinie o prawie do prowadzenia staży na lata 2015/2016 część 4.

ikona_pdf Wykaz aptek ogólnodostępnych i szpitalnych, które uzyskały pozytywne opinie o prawie do prowadzenia staży na lata 2015/2016 część 5.

Go to Top