Rozporządzenia

image_pdfimage_print
Rozporządzenia do ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczneŹródło
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002230
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021871565
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021871566
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000969
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001737
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021611338
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20021611337
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220001621
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za które wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000765
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczychhttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20150000481
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20090210118
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20090210118
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20082101327
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001772
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000166
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000228
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001951
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002124
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000399
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20120000236
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomanii.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000073
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnego.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000368
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a także szczegółowych zasad i warunków ich przechowywania oraz niszczenia.https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20042192231
Go to Top