Rozporządzenia

image_pdfimage_print
Rozporządzenia do ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwowa Inspekcję Farmaceutyczna oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbekhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2009/s/129/1069/D2009129106901.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia aptekihttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/187/1565/D2002187156501.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznychhttp://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20160000493&type=2
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznychhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/187/1566/D2002187156601.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznychhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2008/s/57/347/D2008057034701.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal aptekihttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/171/1395/D2002171139501.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej aptekhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/161/1338/D2002161133801.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępnąhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/161/1337/D2002161133701.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznegohttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/126/1082/D2002126108201.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za które wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłatyhttp://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000765
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowychhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1277/D2012000127701.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczychhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/481/D2015000048101.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznychhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2009/s/21/118/D2009021011801.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznychhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2010/s/204/1353/D2010204135301.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznegohttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2007/s/150/1072/D2007150107201.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznejhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/216/1831/D2002216183101.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczychhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2008/s/210/1327/D2008210132701.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życiehttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2011/s/18/94/D2011018009401.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recepthttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/745/D2018000074501.pdf
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancjehttp://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150001889&type=2
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1, środkami zastępczymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi w przypadku prowadzenia badań lub szkoleń http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20160000845&type=2
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150001951&type=2
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznegohttp://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20150001819&type=2 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/686/D2017000068601.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/236/D2012000023601.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomaniihttp://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/73/D2012000007301.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie leczenia substytucyjnegohttp://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20130000368&type=2
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a także szczegółowych zasad i warunków ich przechowywania oraz niszczeniahttp://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2004/2231/D2004219223101.pdf
Go to Top