Komunikaty

image_pdfimage_print

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący wymogów oraz trybu ustanowienia kierownika apteki ogólnodostępnej w związku ze zmianą zapisów ustawy Prawo farmaceutyczne obowiązujących od 16 kwietnia 2021 r.

strzalkaInformacja dla lekarzy weterynarii

strzalkaInformacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotycząca zmian w ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie dostosowania się do wymogów art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1375)

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie realizacji recept.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie przeterminowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie ważności wydawanych zgód na środki odurzające oraz substancje psychotropowe posiadane w celach medycznych.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie zmiany opłat za wydanie i zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie zgłaszania organowi zezwalającemu wszelkich zmian danych dotyczących zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego oraz danych dotyczących zgody na prowadzenie apteki szpitalnej, apteki zakładowej i działu farmacji szpitalnej.

strzalkaMazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego znajduje się instrukcja wyszukiwania identyfikatora Apteki/Hurtowni w rejestrze Aptek i Hurtowni.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie obowiązku zgłaszania braku dostępności produktu leczniczego.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dla aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnych.

strzalkaInformacja dotycząca listy produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o nowych obowiązkach dotyczących przekazywania informacji organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie ograniczeń w sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza – OTC.

Go to Top