Komunikaty

image_pdfimage_print

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie obowiązku zgłaszania nieobecności kierownika apteki

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dla lekarzy weterynarii dotyczący nadawanych przez WIF numerów identyfikującymi recepty weterynaryjne na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący uzyskania zgody właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego na pełnienie funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej lub dwóch działów farmacji szpitalnej

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący wymogów oraz trybu ustanowienia kierownika apteki ogólnodostępnej w związku ze zmianą zapisów ustawy Prawo farmaceutyczne obowiązujących od 16 kwietnia 2021 r.

strzalkaInformacja dla lekarzy weterynarii

strzalkaInformacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotycząca zmian w ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie dostosowania się do wymogów art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 1375)

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie realizacji recept.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie przeterminowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie ważności wydawanych zgód na środki odurzające oraz substancje psychotropowe posiadane w celach medycznych.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie zmiany opłat za wydanie i zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie zgłaszania organowi zezwalającemu wszelkich zmian danych dotyczących zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego oraz danych dotyczących zgody na prowadzenie apteki szpitalnej, apteki zakładowej i działu farmacji szpitalnej.

strzalkaMazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego znajduje się instrukcja wyszukiwania identyfikatora Apteki/Hurtowni w rejestrze Aptek i Hurtowni.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie obowiązku zgłaszania braku dostępności produktu leczniczego.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dla aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnych.

strzalkaInformacja dotycząca listy produktów leczniczych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o nowych obowiązkach dotyczących przekazywania informacji organom Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

strzalkaKomunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie ograniczeń w sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza – OTC.

dla lekarzy weterynarii dotyczący nadawanych przez WIF numerów identyfikującymi recepty weterynaryjne na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową

Go to Top