Ustawy

image_pdfimage_print
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011261381
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20120000124
Ustawa z dnia 8 października 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2010/1396/D2010213139601.pdf
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2010/962/D2010143096201.pdf
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000584
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000618
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000345
Go to Top