image_pdfimage_print

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że apteki ogólnodostępne jako placówki ochrony zdrowia publicznego są obowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności, w tym w surowce farmaceutyczne niezbędne do sporządzania różnych postaci leku recepturowego, w tym leków do oczu oraz leków sporządzanych w warunkach aseptycznych.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny na wniosek kierownika apteki może zwolnić aptekę jedynie z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P.

Na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) apteki ogólnodostępne zawierają z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę refundacyjną, która obliguje je do realizacji recept na każdy lek refundowany w tym lek recepturowy.

Zgodnie z art. 95 ust 3 ustawy Prawo farmaceutyczne jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak poszukiwanego produktu leczniczego, w tym również leku recepturowego, farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1, powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Odmowa wydania produktu leczniczego z apteki przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego może nastąpić tylko w przypadku określonym w art. 96 ust 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, to jest jeżeli jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta.

Pełna treść komunikatu do pobrania.