image_pdfimage_print

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina:

Zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. 2020 poz. 2424) nowe zasady wystawiania recept przez lekarza weterynarii (§ 4 ust. 10 pkt 2) na środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2021 r.

W związku z powyższym apteka ma obowiązek realizacji recept na dotychczasowych zasadach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.