image_pdfimage_print

Obecnie nie są wydawane zakresy liczb identyfikujące recepty na tzw. leki psychotropowe o których mowa w art. 10 ust.2 pkt 2 rozporządzenia (Dz.U. 2020 poz. 2424).

Termin składania wniosków zostanie podany w osobnym komunikacie.

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. 2020 poz. 2424)

 Art.  10  ust. 2 wchodzi w życie wchodzi od 2021-07-01

W przypadku osoby wystawiającej receptę będącej lekarzem weterynarii zakresy liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty, na których przepisany zostanie produkt leczniczy:

1. o kategorii dostępności „Rpw”, o której mowa w art. 23a ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo farmaceutyczne,

2. zawierający środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (…)