Zgodnie z informacją uzyskaną z Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym jednostki raportujące swoje obroty i stany do ZSMOPL mają obecnie udostępnioną usługę „getStan”, umożliwiającą pobranie przez jednostkę informacji o własnych stanach magazynowych przechowywanych w ZSMOPL. Dzięki tej usłudze jednostka raportująca może pobrać stany magazynowe z podaniem ostatniej daty komunikatu, który został przetworzony przez system ZSMOPL, w celu ich sprawdzenia i ewentualnego skorygowania za pomocą transakcji IR+/IR-.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zachęca do korzystania z nowego narzędzia w celu weryfikacji i poprawy wiarygodności raportowanych danych.