Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny powziął informację, że niezidentyfikowane osoby, podszywając się pod Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, korzystając z „układu graficznego formularza typowego do składania zamówień” i posługując się adresem: „wif@wif.waw.pl” rozsyłają wiadomości podpisane „mgr farm. Mariola Kostewicz Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie” wzywające podmioty do określonych czynności.

Mając na uwadze powyższe Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny stanowczo zarzecza jakoby Inspekcja Farmaceutyczna żądała od podmiotów określonych czynności rozsyłając wiadomości elektroniczne z podpisem mgr farm. Mariola Kostewicz Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie”.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, iż wszelkie prośby, nakazy, wezwania oraz decyzje Organu kierowane są drogę pisemną z pieczątką osobistą i własnoręcznym podpisem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego lub osoby przez niego upoważnionej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( ePUAP ) i tylko po wyrażeniu przez podmiot zgody na doręczanie pism za pomocą tych środków.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o niezwłoczne informowanie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o przypadkach możliwego podszywania się osób trzecich pod Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Pełna treść komunikatu do pobrania.