image_pdfimage_print

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zgodnie z art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24 ze zm.) zwraca się o opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w wydaniu elektronicznym „fakt.pl” o tytule „Niewygodna przeszłość kandydata na Głównego Inspektora Farmaceutycznego”, opublikowanych w dniu 22 lipca 2016 roku.

„Nawiązując do materiału prasowego, który ukazał się w wydaniu elektronicznym „fakt.pl” o tytule „Niewygodna przeszłość kandydata na Głównego Inspektora Farmaceutycznego” opublikowanego w dniu 22 lipca 2016 roku, w którym zawarta została m.in. informacja o następującej treści: Urzędnicy mazowieckiego inspektoratu farmaceutycznego podejrzewają, że w nielegalny wywóz leków zaangażowana mogła być także warszawska apteka „Rubinowa”, której współwłaścicielem do niedawna był Piotr Rykowski. Jeśli zarzuty te okażą się prawdą, straci ona pozwolenie na działalność, informuje, że nie zgadzam się z treścią zamieszczonych zapisów i wskazuję co następuje:

 

Informacja o powyższej treści nie została udzielona przez „Urzędników mazowieckiego inspektoratu farmaceutycznego”. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie udzielał żadnych wywiadów na ten temat.

Ponadto informuję, że wszelkie postępowania kontrolne i administracyjne prowadzone przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego objęte są tajemnicą służbową.

Wobec powyższego sugerowanie, że informacje zawarte w treści artykułu pochodzą od pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie są niezgodne z prawdą.”

Pełna treść sprostowania do pobrania.