image_pdfimage_print

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że  w zakładce Załatwianie spraw -> Jakość umieszczone zostały wytyczne co do sposobu powiadamiania organu o podejrzeniu wady jakościowej produktu leczniczego oraz wzór formularza zgłoszeniowego zgodny z tekstem jednolitym rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (t.j. Dz. U. 2022r., poz. 969)