image_pdfimage_print

KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

w sprawie wdrożenia przez przedsiębiorców prowadzących apteki i kierowników aptek

działań zabezpieczających personel.

 

W sytuacji zagrożenia zakażenia koronawirusem i wystąpienia COVID-19, w związku z dokonanym przeglądem sytuacji oraz docierającymi z niektórych aptek sygnałami o braku należytego zabezpieczenia personelu apteki w środki ochrony osobistej oraz braku wdrożenia adekwatnych do sytuacji procedur, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina:

 

  • Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy m.inn. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki ochrony do zmieniających się warunków wykonywania pracy.

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy farmaceuty, w szczególności narażenie na możliwość zakażenia przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz występujące ponadnormatywne obciążenie pracą podmiot prowadzący aptekę zobowiązany jest do przygotowania miejsca pracy, zapewniającego maksymalne zabezpieczenie przed potencjalnym zakażeniem.

Możliwe jest zastosowanie następujących rozwiązań:

  • wydzielenie strefy bezpieczeństwa wg zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego;
  • zainstalowanie na stole ekspedycyjnym wysokich szyb oddzielających personel od pacjentów;
  • ograniczenie dostępu do izby ekspedycyjnej ( uzależnionego od wielkości izby i ilości stanowisk);
  • zabezpieczenie apteki w środki dezynfekcyjne;
  • zapewnienie maseczek ochronnych / przyłbic, okularów ochronnych i rękawic jednorazowego użycia.

Przypominam, że za organizację pracy w aptece odpowiedzialny jest kierownik apteki. Do jego obowiązków należy również zapewnienie prawidłowej obsady personalnej i właściwie przygotowanych stanowisk pracy.

Mając na uwadze zapewnienie pacjentom dostępu do produktów leczniczych o potwierdzonej jakości w okresie podwyższonego ryzyka zkażenia chorobą, kierownik apteki obowiązany jest również do zapewnienia bezpieczeństwa w strefie pacjenta np. poprzez likwidację w części dostępnej dla pacjentów zbędnych przedmiotów, likwidacji stref samoobsługowych, usunięcia z przed stołu ekspedycyjnego produktów leczniczych i pozostałego asortymentu.

 

Mazowiecki Wojewódzki

Inspektor Farmaceutyczny

Mariola Kostewicz