image_pdfimage_print

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie w związku z pismem Głównego Inspektora Farmaceutycznego  skierowanym do wojewódzkich  inspektorów farmaceutycznych przypomina o obowiązku przestrzegania przez personel aptek i punktów aptecznych prawidłowych zasad obsługi pacjentów oraz zachowania odpowiednich środków ostrożności podczas wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w czasie panującej epidemii COVID-19.

W szczególności dotyczy to przestrzegania należytych zasad higieniczno-epidemiologicznych przy wydawaniu jednorazowych maseczek chirurgicznych ze zbiorczego opakowania handlowego i pakowaniu ich do opakowań aptecznych podczas sprzedaży pacjentom, ponieważ w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zakupione ze zbiorczego opakowania maseczki mogą zostać mikrobiologicznie zanieczyszczone.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny prosi kierowników aptek i punktów aptecznych o monitorowanie przestrzegania przez personel apteki/punktu aptecznego ustalonych wytycznych.