image_pdfimage_print

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dostawy produktów leczniczych z hurtowni farmaceutycznych oraz innego asortymentu mogą być dostarczane wyłącznie do miejsca objętego zezwoleniem na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi.  Wszystkie dostawy do aptek, punktów aptecznych i działów farmacji szpitalnej muszą odbywać wyłącznie do komory przyjęć poprzez drzwi do niej prowadzące.

W myśl przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia w skład powierzchni podstawowej lokalu apteki (Dz. U. z 2002r. poz. 1338) oraz punktu aptecznego ( DZ. U. 2009, poz. 118) wchodzi komora przyjęć, usytuowana w pobliżu wejścia do apteki lub punktu aptecznego, przeznaczonego dla dostaw towaru i dla personelu.

Natomiast zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017r. poz. 509), produkty lecznicze są doręczane na adres wskazany w specyfikacji wysyłkowej, pod nadzór odbiorcy do jego pomieszczeń; nie pozostawia się produktów leczniczych w innych pomieszczeniach.

Należy jednoznacznie podkreślić, że jednym z warunków prawidłowego prowadzenia  miejsc obrotu detalicznego produktami leczniczymi jest konieczność bezwzględnego zapewnienia i przestrzegania rozdzielnych dróg dostępu/kontaktów przeznaczonych odrębnie do obsługi pacjentów oraz odrębnie do obsługi dostaw produktów leczniczych np. przez pracowników hurtowni farmaceutycznych.

Tym samym sytuacją absolutnie niedopuszczalną jest np. przyjmowanie dostaw produktów leczniczych w izbie ekspedycyjnej lub przechodzenie dostawców przez izbę ekspedycyjną, z pominięciem odrębnego wejścia specjalnie dedykowanego właśnie do obsługi dostaw.

Należy podkreślić, że przepisy regulujące to zagadnienie nie uległy zmianie od lat, a w obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju ich nieprzestrzeganie stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów korzystających z usług aptek oraz  dla pracowników aptek i dostawców.

 

MAZOWIECKI  WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR  FARMACEUTYCZNY

Mariola Kostewicz

/ podpisano elektronicznie /

 

link do pisma