image_pdfimage_print

Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina Pacjentom, aby zachowali szczególną ostrożność kupując preparaty prezentowane przez sprzedawców jako, te które zapobiegają, łagodzą, diagnozują lub leczą COVID-19.
Mogą być one przedstawiane jako: suplementy diety, inne produkty spożywcze, produkty rzekomo będące lekami, wyroby medyczne lub szczepionki.
Produkty, które reklamowane są, ze wskazaniem, że leczą, łagodzą, diagnozują lub zapobiegają chorobie COVID-19, ale ich bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały udowodnione odpowiednimi badaniami, mogą szkodzić Pacjentom.
Stosowanie tych produktów może prowadzić do opóźnień w uzyskaniu właściwej diagnozy i w leczeniu COVID-19 jak i innych schorzeń. Mogą one również powodować przerwanie odpowiedniego leczenia przez Pacjentów, prowadząc do zagrożenia zdrowia i życia.
Pamiętajmy zatem o podstawowych zasadach:
1) Nie kupujmy leków niewiadomego pochodzenia w internecie, na aukcjach czy od sprzedawców prywatnych.
2) Nie próbujmy leczyć się produktami, których skuteczność i bezpieczeństwo nie są potwierdzone badaniami.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zapobiegania, diagnostyki i leczenia
COVID-19 prosimy postępować zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego lub skorzystanie z infolinii 800 190 590.

Główny Inspektor Farmaceutyczny
Paweł Piotrowski
/podpisano elektronicznie/

link do dokumentu