Kierownictwo


Osoby sprawujące funkcje kierownicze:

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie.

mgr farm. Mariola Kostewicz

 

Zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

mgr farm. Marzena Kosim