image_pdfimage_print

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że od dnia 16 kwietnia 2021r. obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie wymagań i trybu zatrudniania kierownika apteki / działu farmacji szpitalnej oraz jego obowiązków.

 

W szczególności należy zwrócić uwagę na zapisy dotyczące:

 

  1. minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptece szpitalnej i dziale farmacji szpitalnej;

 

  1. zakazu łączenia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej i apteki szpitalnej z funkcją Osoby Kompetentnej, Osoby Odpowiedzialnej, Osoby Wykwalifikowanej;

 

  1. zakazu pełnienia funkcji kierownika w więcej niż jednej aptece;

 

  1. możliwości pełnienia funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej lub dwóch działów farmacji szpitalnej po uzyskaniu zgody właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego;

 

  1. wymagań dla farmaceuty pełniącego funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej oraz jego zadań;

 

  1. wymagań dla farmaceuty pełniącego funkcję kierownika apteki szpitalnej lub kierownika działu farmacji szpitalnej;

 

  1. trybu zgłaszania przez podmiot prowadzący aptekę zmiany na stanowisku kierownika apteki – nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą,

 

  1. możliwości wniesienia sprzeciwu w formie decyzji przez właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego do planowanej zmiany kierownika apteki.

 

Jednocześnie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o  obowiązku uzyskania zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zawodzie farmaceuty, przez farmaceutę pełniącego jednocześnie funkcję kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej lub dwóch działów farmacji przed dniem wejścia w życie przepisu.

 

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2020r., poz. 944 ze zm.)        – Dział VII
  • ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zawodzie farmaceuty (tj. Dz. U. 2021r., poz. 97).