Delegatura w Radomiu


Kierownik delegatury:

Inspektor Farmaceutyczny: mgr farm. Marek Mosiądz

ul. Żeromskiego 53 pok. 353
26-600 Radom
tel./fax:0-48 363-89-50
e-mail: radom@wif.waw.pl
Godziny urzędowania: 8.00-16.00 (poniedziałek) 7.15-15.15 (wtorek-piątek)
OBSZAR DZIAŁANIA:
Miasto na prawach powiatu: Radom
Powiaty: radomski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński