16 kwietnia 2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zawodzie farmaceuty


https://www.gov.pl/web/gif/16-kwietnia-2021-r-wchodza-w-zycie-przepisy-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty
Informacja


Składanie dokumentów do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie odbywa się po wstępnym kontakcie telefonicznym pod numerem tel.: 22 628 28 60 wewn. 11 lub 693 095 714
Informacja


Uprzejmie informujemy, że w tym tygodniu (08.03.2021 – 12.03.2021) Delegatura w Radomiu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie będzie nieczynna. Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać do: Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel.: 22 628 28 60, e-mail: wif@wif.waw.pl lub kancelaria@wif.waw.pl.
Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie realizacji recept weterynaryjnych na środek odurzający, substancję psychotropową na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. 2020 poz. 2424)


Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina:

Zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. 2020 poz. 2424) nowe zasady wystawiania recept przez lekarza weterynarii (§ 4 ust. 10 pkt 2) na środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2021 r.

W związku z powyższym apteka ma obowiązek realizacji recept na dotychczasowych zasadach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Szczepimy się


banner-ramkowy-szczepimysie
Informacja dla klientów


Szanowni Państwo informujemy, że 31 grudnia 2020 r. klienci Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie będą obsługiwani do godz. 13:00.
Informacja dla klientów


Szanowni Państwo informujemy, że 24 grudnia 2020 r. klienci będą obsługiwani do godz. 13:00

W związku z powyższym przypominamy o:

– zakryciu ust i nosa przed wejściem do Urzędu,

– dezynfekcji rąk środkiem odkażającym dostępnym w holu Urzędu (Urząd nie zapewnia rękawiczek jednorazowych),

– przychodzeniu w miarę możliwości z własnymi artykułami piśmienniczymi.

 

Jednocześnie informujemy, że Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach w dniu 24 grudnia 2020 r. będzie nieczynna. W sprawach pilnych należy kontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 628 28 60, 22 629 52 53, e-mail: wif@wif.waw.pl.
Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący środka spożywczego ogólnego spożycia z serii Płynna Glukoza


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przekazuje informację pozyskaną od Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dotyczącą produktów z serii  Płynna Glukoza tj.:

  • 1VVW Płynna Glukoza,
  • 1VVVV Płynna Glukoza o smaku pomarańczowym,
  • 1VVW Płynna Glukoza o smaku truskawkowym,

wprowadzanych do obrotu przez firmę MED MESS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Powyższe preparaty posiadają kwalifikację „środek spożywczy ogólnego spożycia”, nie mogą być zatem dystrybuowane przez hurtownie farmaceutyczne i apteki ogólnodostępne zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne.

 

Hurtownie farmaceutyczne mogą prowadzić obrót hurtowy asortymentem wymienionym w art. 72 ust. 5 ustawy, a w aptekach ogólnodostępnych na wydzielonych stoiskach można sprzedawać produkty wymienione w tym artykule, posiadające wymagane prawem atesty lub zezwolenia, pod warunkiem że ich przechowywanie i sprzedaż nie będą przeszkadzać podstawowej działalności apteki (art. 86 ust. 8 ustawy). Środki spożywcze ogólnego spożycia nie znajdują się na tej liście.

 

Wobec powyższego Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poleca dostosowanie do obowiązujących przepisów i usunięcie z ofert Państwa aptek preparatów z serii Płynna Glukoza.

 

 

MAZOWIECKI  WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR  FARMACEUTYCZNY

Mariola Kostewicz
KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO dotyczący obowiązku raportowania i zgłaszania braków produktów leczniczych, w tym tlenu medycznego lub innych gazów medycznych przez apteki szpitalne, apteki zakładowe I działy farmacji szpitalnej


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o obowiązku dotyczącym przekazywania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi m. in. informacji o przeprowadzanych transakcjach, stanach magazynowych I przesunięciach magazynowych do innych aptek i działów farmacji szpitalnej dotyczących produktów leczniczych, produktów leczniczych sprowadzanych w trybie art. 4, wyrobów medycznych oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego ( art. 95 ust. 1b ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2020r., poz. 944 ze zm.).

Zgodnie z art. 95a ust. 3 ustawy w przypadku, gdy podmiot leczniczy prowadzący aptekę szpitalną, aptekę zakładową lub dział farmacji szpitalnej, nie może zapewnić dostępu do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych stosowanych w zakładzie leczniczym tego podmiotu leczniczego, kierownik apteki lub działu farmacji szpitalnej jest obowiązany niezwłocznie poinformować o tym, za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.
Regulacjom tym podlegają również gazy medyczne, w tym tlen medyczny, które zarejestrowane zostały jako produkty lecznicze.

Jednocześnie Organ przypomina, że zgodnie z zapisem art. 103 ust. 3 kpt 9 ustawy za uporczywe naruszanie przepisów art. 95 ust. 1b i art. 95a wojewódzki inspektor farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie na prowadzenie apteki.
Zgodnie zaś z art 127c ust. 3 pkt 5, w związku z ust. 1 ustawy karze pieniężnej podlega m. in. podmiot prowadzący działalność leczniczą, posiadający aptekę szpitalną lub dział farmacji szpitalnej, który nie realizuje obowiązku wynikającego z art. 95 ust. 1b.

W związku z powyższym polecam zweryfikowanie raportowania do ZSMOPL, w tym zakresie, przez wszystkie apteki szpitalne, apteki zakładowe I działy farmacji szpitalnej.

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

Mariola Kostewicz
Informacja


Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 02.11.2020 r. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie będzie czynny do godziny 15:15. Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy w dniu jutrzejszym od 8:00 do 16:00.