Archive for Czerwiec, 2021

image_pdfimage_print

Komunikat dla lekarzy weterynarii dotyczący nadawania numerów recept na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową kategorii „Rp”

Od dnia 1 lipca 2021 r. lekarze weterynarii mogą składać wnioski o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty kat. „Rp” na produkty lecznicze zawierające środek odurzający, substancję psychotropową.

Do wniosku należy załączyć aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Wniosek o  przydział  zakresu  liczb  znajduje  się  na  stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie w zakładce:

ZAŁATWIANIE SPRAW/FORMULARZE/WETERYNARIA.

Podpisany wniosek można wysłać pocztą, kurierem, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą  ePUAP lub złożyć osobiście w siedzibie urzędu (ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa).

Informacja

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie poszukuje kandydata na stanowisko inspektora farmaceutycznego w w swojej Delegaturze w Radomiu. Link do ogłoszenia o naborze: ogłoszenie.

Go to Top