Archive for Sierpień, 2016

image_pdfimage_print

Afrykański Pomór Świń

Informator Wojewody Mazowieckiego dotyczący Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie ważności wydawanych zgód na środki odurzające oraz substancje psychotropowe posiadane w celach medycznych

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że zgodnie z art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2016, poz. 224 ze zm.)

zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P wydaje się

na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata.

Zgody wydane przed zmianą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zachowują ważność do czasu upływu wskazanych w nich terminów ważności,

nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2017 r.

( ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 kwietnia 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 875))

                                                                                            Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

                                                                                                                  Mariola Kostewicz

Go to Top