Archive for Grudzień, 2015

image_pdfimage_print

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 r. zmianie ulegają opłaty za wydanie i zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2016 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1385):

  • wydanie zezwolenia: 9 250,00 zł
  • zmiana zezwolenia: 1 850,00 zł

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015, poz. 1991), która to ustawa wprowadziła zmiany do ustawy Prawo Farmaceutyczne wskazuje co następuje:

Podmioty ubiegające się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego składają wniosek zawierający:

1) oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną – imię, nazwisko oraz adres prowadzenia działalności gospodarczej;

2) numer NIP oraz numer PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy podmiot jest osobą fizyczną;

3) numer we właściwym rejestrze;

4) wskazanie adresu apteki;

5) nazwę apteki, o ile taka występuje;

6) datę podjęcia działalności;

7) datę sporządzenia wniosku i podpis składającego wniosek;

8) dane apteki, takie jak numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony www, jeśli apteka takie posiada;

9) dni i godziny pracy apteki

Ponadto Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki należy dołączyć:

  • imię i nazwisko farmaceuty odpowiedzialnego za prowadzenie apteki, jego identyfikator jako pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 88 ust. 2.

Pełna treść komunikatu do pobrania.

Formularze wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

Formularze wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego.

Go to Top