Archive for Listopad, 2015

image_pdfimage_print

Odznaczenie dla pracownika Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie

Z wielką radością zawiadamiamy, że Pani Dorota Maria Potograbska – Kierownik Delegatury w Radomiu została uhonorowana odznaczeniem państwowym przez Prezydenta Rzeczypospolitej.

Na mocy Postanowienia Prezydenta RP z 3 września 2015r., za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Pani Dorota Maria Potograbska otrzymała Srebrny Medal za Długoletnią Służbę. Odznaczenie odebrała z rąk Wojewody Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego podczas ceremonii obchodów Dnia Służby Cywilnej.

srebrny MedalWręczenie Srebrnego Medalu za Długoletnią Służbę Pani Dorocie Potograbskiej (trzecia od prawej).

Sprostowanie do artykułu „NIK: działania WIF w Poznaniu pozwoliły uniknąć odpowiedzialności przestępcom” zamieszczonego w wydaniu elektronicznym portalu „rynekaptek.pl” w dniu 3 listopada 2015 roku

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w związku z opublikowaniem w dniu 3 listopada 2015 roku w wydaniu elektronicznym portalu „rynekaptek.pl” artykułu o tytule „NIK: działania WIF w Poznaniu pozwoliły uniknąć odpowiedzialności przestępcom” zwrócił się do Redaktor Naczelnej Pani Luizy Jakubiak zgodnie z art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24 ze zm.) o opublikowanie sprostowania ww. artykułu o następującej treści:

„Nawiązując do materiału prasowego, który ukazał się w wydaniu elektronicznym „rynekaptek.pl” o tytule „NIK: działania WIF w Poznaniu pozwoliły uniknąć odpowiedzialności przestępcom” opublikowanego w dniu 3 listopada 2015 roku, w którym zawarta została m.in. informacja wskazująca, że Najwyższa Izba Kontroli ma zastrzeżenia w stosunku do pracy dwóch Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych, w tym Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego informuję, że nie zgadzam się z treścią zamieszczonych zapisów i wskazuję co następuje:

Nieprawdą jest stwierdzenie, że NIK ocenił negatywnie pracę WIF w Warszawie. W rzeczywistości Najwyższa Izba Kontroli nie prowadziła żadnego postępowania kontrolnego wobec Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie.

W treści artykułu zawarta jest informacja, że po kontroli oceniającej wykonywanie zadań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne, NIK sformułowała „zastrzeżenia wobec dwóch WIF, których pracę oceniono negatywnie”, a jednym z nich jest WIF w Warszawie.

Przytoczone w przedmiotowym artykule zastrzeżenia w stosunku do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie zawarte zostały w Wystąpieniu Pokontrolnym NIK z dnia 21 sierpnia 2015r. po kontroli w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym w brzmieniu: „ W latach 2012-2015 GIF zaplanował przeprowadzenie 16 kontroli w wojewódzkich inspektoratach farmaceutycznych. Przeprowadzono 13 kontroli, w tym 3 w trybie uproszczonym”. W tym miejscu należy podkreślić, iż ostatnia kontrola dotycząca oceny prawidłowości pracy WIF w Warszawie przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego miała miejsce w 2013 roku.

Podkreślenia wymaga fakt, że w latach 2013 – 2015 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie prowadził zdecydowane działania wobec placówek uczestniczących w procederze tzw. „odwróconego łańcucha dystrybucji produktów leczniczych”, których konsekwencją było cofnięcie zezwoleń dla kilkudziesięciu aptek ogólnodostępnych, ścisła współpraca z Policją, Prokuraturą i Urzędami Kontroli Skarbowej.

Wobec powyższego sugerowanie, że aktualnie istnieją zastrzeżenia co do prawidłowości pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie jest niezgodne z prawdą i krzywdzące dla Organu.

Podkreślić należy, że sformułowane w treści artykułu zastrzeżenia po kontroli Najwyższej Izby Kontroli w stosunku do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nigdy nie miały miejsca”.

                                             

                                                                                              Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

                                                                                                                   Mariola Kostewicz

Go to Top