Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w związku z pracami mającymi na celu aktualizację Krajowego Rejestru Zezwoleń na prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych tj. zwraca się o:

przekazanie do dnia 29 października 2015 roku do godziny 12 na adres e- mailowy: dane_aptek@wif.waw.pl:

  • aktualnych adresów e – mailowych;
  • aktualnych numerów telefonów,

którymi posługują się apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki szpitalnie i działy farmacji.

 

Przypominam, że adres e-mailowy i numer telefonu powinien identyfikować placówkę , a nie kierownika.
Ww. informacje są niezbędne dla poprawnego zweryfikowania użytkowników w Krajowym Rejestrze Zezwoleń na prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestru Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych. Dokument.