Od dnia 20 lipca 2015 r. w związku z uruchomieniem formularza Zgłaszanie braków produktów leczniczych http://wif.waw.pl/zglaszanie-brakow-produktow-leczniczych/ adres e-mail braki.lekow@wif.waw.pl będzie nieaktywny.